Biljana Tomić: Informacija o međunarodnom simpozijumu Sanart '92 u Ankari, predavanje
Dobrila Denegri, Beogard: Informacija o međunarodnom Bijenalu umetnosti u Istambulu, predavanje i video - slajd dokumentacija