Petar Goljević, Beograd: Bivši tragovi/počeci, izložba