Aleksandar Dimitrijević, Zoran Naskovski i Nikola Pilipović, Beograd: Mondrijan 1872-1992, slike i crteži (traje do 05. 12.)
(ili 27. 11?)