Nenad Glišić, Beograd: Oboreni polukrug sa kretanjem od centra, video performans;
učestvuju: Ognjenka Đorđević, Predrag Đurđević, Ivana Joksimović, Ana Stefanović, Marija Trninić;
saradnici: Lazar Ilić, kamera, Maja Živković, montaža, Jelena Simić, organizacija