Predrag Nešković, Beograd: Objekti i dekor slike, instalacije, asamblaži, slike