Dubravka Đurić, Beograd: Klopka; čitanje poezije; performans