Marina Martić, Beograd, autor izložbe: Bez nade, bez straha, izložba radova Milice Tomić, Dragana Jelenkovića i Milete Prodanovića
(u saradnji sa Oktobarskim salonom)