Srđan Apostolović, Beograd: Skice i komentari umetnika, izložba kolekcija skica nastalih u ličnim kontaktima sa kolegama umetnicima