Gojko Škarić, Beograd: Art profane (S druge strane Trijumfalne kapije A.D.), instalacija
(u saradnji sa IIDP)