Kosta Bogdanović, Beograd: Crteži i skulpture, izložba