Ana Milovanović, Beograd: Modro zeleno, instalacija / performans;
učestvuju: Tanja Mihailović, Jelena Dobranić, Dragana Nikolić, članice Lutkarske radionice Učiteljskog fakulteta u Beogradu