Zoran Belić, SAD:
Seme dobra i zla, instalacija,
Modeli umetnosti, predavanje sa projekcijom slajdova i primerima radova 1978-1994.

(napomena: na pozivnici datum 12. 07.)