100 dana otvorene međunarodne kulturne komunikacije - I deo

13. 12. 1994
Adrijan Trankvili (Adrian Tranquilli), Rim: Senza nome / Bez imena, izložba

16. 12. 1994
Paskal Pik (Pascal Pique), Lion: Le nouveau musée, predavanje

17. 12. 1994
Sol Lyfond, Keln: Kratak performans fotosinteze, performans

18. 12. 1994
Rafaela Anzolin (Raffaella Anzolin) i Miloš Komadina, Venecija: Crveni oblak, interaktivna umetnost

19. 12. 1994
Brigit Kole (Brigitte Kolle), Frankfurt na Majni: Portikus - program i koncepcija, predavanje

20. 12. 1994
Razgovor sa Brigit Kole (Brigitte Kolle)

21. 12. 1994
Zoran Petrovski, Skoplje: Umetnost i kultura ovog vremena, predavanje

22. 12. 1994
Nebojša Vilić, Skoplje: Bijenale u Sao Paolu, predavanje