Zoran Todorović, Beograd: Materijali i energije, objekti