Selman Trtovac, Diseldorf/Beograd: Slajd projekcija radova nastalih tokom studija na Umetničkoj akademiji u Diseldorfu