Mima Orlović, Beograd: Četiri - Tohu wa Bohu, jednodnevna postavka