Mima Orlović: Tvar - Tohu wa Bohu, jednodnevna postavka