Jelena Marjanov, Beograd: D.R.A.G.E. - emocija kolapsa imperativnog aerobika, performans;
video zapis Eleonora Manić;
muzika Janja Lončar, Predrag Krsmanović;
vokali Milja Vuković, Tatjana Igić, Danica Dragićević, Milica Ćamilović, Almira Zejnelagić, Jelena Novaković
(organizacija SKC & Magnet)