Mima Orlović, Beqograd: Imaginacija, likovna radionica