18 - 23. 03. 1996
Kristina Marija Pasima (Cristina Maria Passima), Bukurešt, Rumunija, likovna radionica

22. 03. 1996
Kristina Marija Pasima (Cristina Maria Passima), Rumunija: Prostorni crteži, izložba
Anemari Turk (Annemarie Türk), direktorka Kulturkontakta (Beč, Austrija), predstavlja rad C. M. Pasime