25 godina SKC-a: Aprilska događanja, svakodnevne likovne radionice

01. 04. 1996
Vesna Vesić, Mladenovac: Modus "pauza", ambijentalna postavka

06. 04. 1996
Neda Kovinić, Beograd: Modus "pauza", ambijentalna postavka

11. 04. 1996
Barbara Vasić, Beograd: Modus "pauza", ambijentalna postavka

15. 04. 1996
Marija Mandić, Beograd: Uvećanje, performans, učestvuju: Marija Mandić, Andrej Takov, Marija Njegovanović

16. 04. 1996
Dragana Bošković i Saša Ilić, Beograd: Odisej, performans

17. 04. 1996
Svetlana Lazarević, Beograd: Prazno u "svetu", puno kroz reč - jezici XX veka, predavanje / događaj u ambijentu

18. 04. 1996
Mima Orlović, Beograd: Mesec je bio pun drangulja, instalacija

20. 04. 1996
Tanja Ristovski, Beograd: Šuma / Altera silva, instalacija; izložbu otvaraju: Srđan Jerotijević, Jasna Obradović, Aleksandar Novaković, Goran O. Nikolić, Zlatko Veljović

23. 04. 1996
Mima Orlović, Beograd: Simboli, instalacija

24. 04. 1996
Nataša Teofilović, Pančevo: Lični pečat, događaj

26. 04. 1996
Jelena Vesić, Mladenovac: Modus "pauza", ambijentalna postavka

29. 04. 1996
Dragan Samardžija, Beograd: Mozaik, Faktoriel 4

30. 04. 1996
Miron Mutaović, Beograd: Otisci

03. 05. 1996
Posle aprila: umetnici i prijatelji, interaktivni događaj sa učesnicima Aprilskih događanja