Tanja Ristovski: Communiact - Safe as Milck, prezentacija video instalacije realizovane u galeriji Vukaš, u Krakovu (Krakow, Polska)