Miroslava Kojić, Kikinda: Bašta i vrtlari - komunikacijski prostor