Gordana Jevtović, Jasna Blaženčić i Aleksandra Dulić, Beograd: Čovek koji živi sam ili je bog ili zver - Odnosi tela, instalacija;

fotografije: Jasna Blaženčić, Aleksandra Dulić i Stevica Čanadi;
muzika: Anja Đorđević, Branko Basarovski, Aleksandra Dulić i Miladin Radivojević