Likovna radionica studenata umetničkih akademija iz Milana, Beča, Novog Sada i Beograda;
koncepcija programa: Biljana Tomić; selektori: Dobrila Denegri (Umetnička akademija Brera, Milano), Tanja Ristovski (Umetnička akademija, Beč), Mima Orlović (Umetničke akademije u Beogradu i Novom Sadu);
program je realizovan u saradnji sa Ministarstvom za kulturu Republike Srbije i Zavodom za međunarodnu kulturnu i prosvetnu saradnju.

12. 09. 1997
Predstavljanje učesnika radionice; učesnici: Stefano Kavara (Stefano Cavarra), Bolonja, Andrea Karara (Andrea Carrara), Milano, Marko Kjeza (Marco Chiesa), Milano, Verner Dorfan (Werner Dorfmann), Beč, Eva Kaja, Beč, Karin Fran, Beč, Branka Jovanović, Novi Sad, Mima Orlović, Beograd / Novi Sad, Tanja Ristovski, Beč, Vesna Vesić, Beograd, Uroš Jelić, Beograd, Dobrila Denegri, Rim

13. 09. 1997
"Balkan-Orijent", likovna radionica u manastiru Prohor Pčinjski, kontakt-program
Mikhail B. Sidlin (Михаил Сидлин), Moskva: Ruska umetnička scena, informacija, razgovor
Vesna Viktorija Bulajić, Santa Barbara: Ars Electronica, prezentacija manifestacije za elektronske medije u Lincu

15. 09. 1997
Dobrila Denegri: Dokumenta u Kaselu - Projekat skulpture u Minsteru, predavanje uz slajd projekciju

16. 09. 1997
Stefano Kavara (Stefano Cavarra), Andrea Karara (Andrea Carrara), Marko Kjeza (Marco Chiesa) (Akademija Brera, Milano): instalacija objekata i slika urađenjih u okviru likovne radionice