Void - deset arhitektonskih intervencija, autorski projekat: Nataša Teofilović, Beograd;
učestvuju: Emina Petrović, Ana Džokić, Milica Topalović, Danijela Milovanović, Vladimir Kulić, Miodrag Mladenović, Mark Nilen (Marc Neelen), Katarina Mrkonjić, Stevo Rodić, Nataša Teofilović