Miloš Komadina, Venecija / Latisana: Slike, izložba