Moca Jeremić, Beograd: Kako da se obojiš u tamno, instalacija