Beograd kakav je mogao biti, izbor radova studenata Arhitektonskog fakulteta iz programa Urbane rekonstrukcije koji vodi dr arh. Eva V. Lazarević;
izlažu: Sandra Dimitrijević, Andrijana Vujović, Marija Vukojčić, Vesna Milojković, Ljubomirka Bilenjkij, Vanja Panić, Dejan Radonjić, Anita Rađenović, Marija Matić, Goran Obradović, Branislav Stanković, Ivana Đeković, Irena Durmišević, Ana Đuričić, Sanja Bosanac, Bojan Spasov, Branislav Gregović; realizacija izložbe: Vesna Milojković, Andrijana Vujović, Sandra Dimitrijević