Predstavljanje Umetničke kolonije u Jaloviku;
učestvuju: Kosta Bogdanović, Dušan Petrović, Mrđan Bajić, Beograd, Stefano Kavara  (Stefano Cavarra), Andrea Karara (Andrea Carrara) i Marko Kjeza (Marko Chiesa), umetnici sa Akademije Brera, Milano