Skulpture, objekti i crteži, kolektivna izložba
izlažu: Radoš Antonijević, Peđa Blagojević, Boban Jovanović, Nataša Saveski, Stevan Kojić, Olivera Parlić