Mima Orlović i Nataša Teofilović: U mojoj duši, video projekcija