Gojko Škarić: Odvajam se (u mojoj režiji), predmoderna priča u slikama sa stripom Petra Škarića u dodatku; izložba projekta za knjigu