Jednovečernje prikazivanje likovne izložbe Paravani
Jelena Milošević: Vitraž i slike, izložba

Konferencija za štampu Ministarstva za brigu o porodici