Vlastimir Nikolić: (1989-1999) Poslednjih deset godina stvaralaštva, uljane slike i akvareli