Informacije 8: Contemporanea, Rim, Italija; govori: jerko Ješa Denegri