Predrag Ristić, Beograd: Rekonstrukcija Lepenskog Vira, paralelna događanja;
program događanja u dvorištu SKC-a: Razapinjanje šatora, loženje vatre, klanje ovce, pripremanje ražnja, pečenje ovce na žaru, služenje pečenja;
događanje u galeriji: izložba/instalacija "artefakata" iz Lepenskog Vira,
projekcija slajdova sa lokaliteta Lepenski Vir,
projekcija dokumentarnog filma Maštom u Lepenski Vir, režija Predrag Ristić