Marina Abramović, Beograd: Oslobađanje vidokruga - cilj: Beograd, projekcija slajdova