Miroslav Stojanović Pirke, Beograd: Makulature, izložba grafika

1973-10-09_Miroslav_Stojanovic_Pirke_Makulature_LP_F1-44_03  1973-10-09_Miroslav_Stojanovic_Pirke_Makulature_LP_F1-44_06  1973-10-09_Miroslav_Stojanovic_Pirke_Makulature_LP_F1-44_09

(ostale fotografije: foto arhiva/likovni program/1973)

iz kataloga:

Miroslav Stojanović – Pirke
MAKULATURA

Našavši se jednog trenutka u situaciji da primetim – ustanovio sam, možda još jedan vid likovne vrednosti, nove mogućnosti jednog posrednog likovnog stvaralaštva, ostvarenog kroz sintezu mašine, radnika i likovnog arbitra.
To bi se moglo nazati stvaralaštvo mašine i radnika koji opslužuje mašinu. Moglo bi se reći da je produkt ustanovljen likovno artikulisanim okom, međutim, sve je to sporedno. Taj mašinski produkt ima svoj tradicionalni grafički naziv - "Makulatura".

"Makulatura" šta je to?

Termin "Makulatura" uobičajen je naziv za produkt nastao u procesu probnih otisaka ravne štampe. Tokom uštimavanja preklopa,
Izoštravanje otisaka i nijansiranja tonske skale, jednom upotrebljeni papir se neodstranjuje, već i dalje tokom sledećeg štampanja tj. probnih otisaka, služi u istu svrhu. I tako u procesu većeg broja ponovljenih prolaznika kroz mašinu, događa se taj neobični likovni fenomen. Pogrešno bi bilo misliti da svaki otisak koji  je prošao tri do četiri puta kroz mašinu, nosi u sebi dovoljnu likovnu zasićenost. Pronalaženju dobrog grafičkog primerka "Makaltura"koji predstavlja apsolutnu likovnu autentičnost, predtoji strpljiva selekcija.
Drugim rečima, delo se rađa nenamerno tokom traganja za vrednostima druge vrste i namene. To je grafika dobivena usput, proizvod mašine, radnika koji opslužuje mašinu i lica koje vrši selekciju.
Grafitni otisci, smešteni na posebnom panou takođe su usputni likovni produkti.
Čovek (tehničar), tragajući za određenim punktovima i tačkama za otpornike na tranzistorskim tablicama (elektronika), nerazmišljajujći o crtežu stvara čudesno likovno bogat, tačan i ubedljiv crtež.
To je još jedan primer nenamerne sinteze iz koje proizilazi umetničko delo.
Ako bismo termin "Makulatura" usvojili za jedn uopšteniji pojam, tada bismo taj fenomen neprogramiranih, slučajnih preklopa prepoznali i kao zvučnu "Makulaturu": -  "Jutarnja pastorala ulice", - "Podnevna vreva", - "Večernji žamor", pa čak i tišina isprovocirana izvesnim zvukom, dobija svoj izuzetni smisao doživljaja za onoga koji sluša.
Svakako da ima još mnogo vidova sličnih iz kojih se rađaju likovni i drugi fenomeni stvaralaštva, proisteklikh iz raznorodnih sinteza. Nije li to još jednom potrda o umetnosti koja je svuda oko nas – samo je treba ustanoviti.

Miroslav Stojanović-Pirke

Miroslav Stojanović-Pirke, rođen 1939. godine u Pirotu. Akademiju primenjenih umetnosti diplomirao u Beogradu 1967. godine u klasi profesora M. Šerbana. Član Udruženja likonih umetnika Srbije od 1968. godine. Izlagao na svim grupnim izložbama ULUS-a do 1971. godine. Trienale jugoslovenskog savremenog crteža Sombor, 1970.godine. Grupna izložba u Domu JNA u Beogradu. Salon Kulturnog centra u Beogradu, 1972. godine. Samostalna izložba crteža i gvaša (Galerija ULUS, 1969. u Beobradu). Samostalna izložba primenjene grafike (Muzej primenjenih umetnosti 1973. godine u Beogradu). Radi u NIP "Privredni pregled" na likovnim rešenjima naslovnih strana.