Nova srpska fotografija, izložba studenta sa katedre za fotografiju Akademije BK (Braća Karić) Beograd