Biljana Polovina: Skulpture i crteži, prva samostalna izložba studentkinje na poslediplomskim studijama na FLU, Beograd