LEMEK 2000 – Letnji multimedijalni kamp studenata Univerziteta umetnosti u Beogradu Šeširi 2000, izložba studenata FPU Beograd (traje do 01. 09.)

Program ponovo uređuje Biljana Tomić