Izložba studenata FLU Beograd; izlaže 26 učesnika, studenata svih godina Akademije