Informacije 1: grupa studenata FLU govori o Muzeju savremene umetnosti u Sarajevu, BiH