Informacije 2:
Tanja Ristovski: Rose of Memory, Rose of Forgetfulness, prikaz rada sa Bijenala u Venciji 1999.