Informacije 3:
Biljana Tomić: Evropske umetničke akademije, predavanje