Jelena Gorički, Dragana Stevanović, Vladimir Mojsilović, Milan Lekić (Novi Sad): Fotografije, instalacije, objekti, video, kompjuterske animacije