Informacija 7:
Antea Arizanović: Studentski list "Kuća umetnosti" i Visoka škola za slikarstvo u Ljubljani, predavanje