Miloš Janković: EBE, digitalna projekcija i digitalni printovi