Rene Blok (Rene Block), gostovanje direktora Muzeja Fridricijanum (Kunsthalle Fridericianum, Kassel), u Kaselu; saradnja sa Goethe institutom, Beograd (traje do 26. 01.)

24. 01. 2001
Rene Blok (Rene Block): Bijenala u dijalogu - pesma o zemlji, predavanje u Goethe institutu

25. 01. 2001
Rene Blok (Rene Block): Muzej Fridricijanum u Kaselu (Kunsthalle Fridericianum, Kassel), predavanje